Klage over politiet

Politivold

Har du været ude for politivold, politibrutalitet eller politiets magtmisbrug? Advokaterne Bonnez & Ziebe yder bistand til at klage over politiet.

Politifolk, der bruger vold eller på anden måde misbruger deres magt, skal ud af korpset og straffes.

Er du kommet til skade efter at have været i kontakt med politiet, er det vigtigt at få taget billeder af skaderne. Det er også en god idé hurtigst muligt at søge læge eller skadestue, således at skaderne kan blive registreret. Vi kan derpå medvirke til, at politiklagemyndigheden får oplysninger, som eventuelt kan bruges som bevis mod de involverede politifolk.

Er der vidner til den episode, som du klager over, er det godt, hvis du har mulighed for at sikre disses navne og telefonnumre, således at vi kan komme i kontakt med dem.

Videooptagelser af den episode, hvor du ønsker at klage over politiet, kan have en overordentlig god bevisværdi i sager om politivold og politibrutalitet. Derfor er det vigtigt, at videooptagelser bliver sikret, hvis dette er muligt. Vi beder nogle gange politiklagemyndigheden om at indsamle videomateriale for eksempel fra butikker eller andre offentlige steder, hvis vi tror, at dette kan få betydning for sagen.

Det er bedst, at du klager hurtigst muligt. Selv om det er længe siden, at du har været udsat for politivold mv., er du velkommen til at henvende dig. Nogle gange kan vi gøre noget ved sagen alligevel.

Politiklage

I Danmark er det Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som efterforsker anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis du har været udsat for politivold eller politibrutalitet. Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler også klager over politiets adfærd. Eksempler herpå kan være, at en politibetjent har talt uhøfligt over for dig, eller du har været udsat for en unødig hårdhændet anholdelse. Såfremt politiklagemyndigheden indleder efterforskning i din sag, vil du ofte have ret til at få beskikket en advokat. Dette betyder, at det offentlige vil afholde udgifterne til din advokat. Du kan læse mere om klager over politiet på politiklagemyndighedens hjemmeside her.

Ønsker du at udforme en politiklage er det vores anbefaling, at du tager kontakt til en advokat så tidligt i forløbet som muligt – særligt hvis du har været udsat for politivold. Gerne under eller kort efter episoden, som du ønsker at klage over. En advokat kan vejlede dig til at sikre eventuelle beviser, som ellers kan risikere at gå tabt på et senere tidspunkt. En advokat med erfaring med at udforme politiklager vil også kunne sikre, at der ikke opstår misforståelser mellem dig og politiklagemyndigheden. 

Det er vores erfaring, at en klage over politiet sjældent “kommer alene”. Ofte vil en episode også give anledning til fremsættelse af et erstatningskrav eller indbringelse af et indgreb for retten. For at sikre, at der ikke overskrides nogen klagefrister, bør dette ske hurtigst muligt.

Ønsker du bistand fra en af vores advokater til at udforme en politiklage, kan vi tilbyde at udforme en klageskrivelse uden omkostninger for dig. Opnår vi senere beskikkelse som din advokat, kan vi også bistå dig under eventuelle afhøringer hos politiklagemyndigheden. Igennem hele forløbet vil vi tilmed sikre, at politiklagemyndighedens efterforskning lever op til de menneskeretlige krav om en “effektiv efterforskning”.

Erstatningskrav

Advokaterne Bonnez & Ziebe vil kunne være også være behjælpelige med at rejse et erstatningskrav.

Erstatning for uberettigede indgreb foretaget af politiet, er reguleret af retsplejelovens kapitel 93 a og sker på objektivt grundlag. Dette betyder, at politiet ikke nødvendigvis skal have gjort noget forkert for at borgeren kan opnå erstatning. Fokus er på, om borgeren uforskyldt er blevet udsat for et indgreb fra politiets side. Er dette tilfældet, vil borgeren i langt de fleste situationer have ret til erstatning.

Det er et krav, at anmodningen om erstatning fremsættes inden to måneder efter strafforfølgningens ophør.

Detentionsanbringelse

Hvis du har været udsat for en frihedsberøvelse af politiet og f.eks. været anbragt i en detention eller et venterum, har du sandsynligvis været udsat for en såkaldt “administrativ frihedsberøvelse”. Såfremt dette er tilfældet, vil Advokaterne Bonnez & Ziebe kunne være behjælpelige med at indbringe sagen for retten. Finder retten, at frihedsberøvelsen var ulovlig kan du have ret til erstatning.

Kontakt

Hvis du ønsker vores bistand til at klage over politiet, kan du bestille et opkald ved at udforme nedenstående kontaktskema. Husk at noter dit telefonnummer. For at vi kan yde dig den bedste vejledning må du også gerne give en kort beskrivelse af din sag. Vi vil herefter vende tilbage til dig hurtigst muligt – normalt samme dag. Vær ikke bange for at tage kontakt. Et opkald er gratis, og vi foretrækker at blive kontaktet så tidligt i forløbet som muligt. Øvrige kontaktoplysninger kan findes her.

Noter gerne dato og tidspunkt for hændelsen. Dette vil hjælpe os med at udforme din klage hurtigere
Giv en kort beskrivelse af hændelsesforløbet
Click or drag a file to this area to upload.
Her kan du uploade eventuel dokumentation, der er relevant for din klagesag. Der kan eksempelvis være tale om en video af episoden eller billeder af eventuelle skader

Call Now Button