Tobias Stadarfeld Jensen: Advokat

Tobias Stadarfeld JensenAdvokat Tobias Stadarfeld Jensen har været ansat ved advokaterne Bonnez & Ziebe siden 2010. Han blev færdiguddannet som jurist ved Aarhus Universitet i sommeren 2014, og var indtil da studentermedhjælper i virksomheden. Siden har han været fuldmægtig og blev i august 2017 beskikket som advokat.

Tobias Stadarfeld Jensen specialiserer sig i sager om individers frihedsrettigheder, herunder menneskerettigheder. Det er navnlig personer, der sidder i fængsel, og som er tvangsanbragt på psykiatriske hospitaler, som Tobias beskæftiger sig med. Han bistår blandt andet i et stort antal sager om prøveløsladelse ved domstolene. Derudover bistår han tillige mange klienter med klagesager mod politiet ved Den Uafhængige Politiklagemyndighed. Sager om tvangsfiksering og anden tvang i psykiatrien fylder også meget på Tobias’ skrivebord. Endelig møder Tobias som forsvarer i straffesager.

Som led i sin uddannelse har Tobias Stadarfeld Jensen gennemgået et internship ved Europarådet i Strassbourg, hvor hans opgave blandt andet bestod i at varetage Danmarks interesser i Europarådet. Tobias lavede for eksempel responsa og afrapporteringer hjem til udenrigsministeriet. Tobias deltog også i de kvartalvise menneskerettighedsmøder i Europarådets Ministerkomite, hvor man overvåger, hvorledes Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afgørelser fuldbyrdes i de enkelte medlemsstater.

Hos Advokaterne Bonnez & Ziebe har Tobias fra et tidligt tidspunkt været med i arbejdet med de helt tunge sager som blandt andet den såkaldte “Tibet-sag”, den såkaldte “Tilst-sag” og sagen S. V. og A. mod Danmark, som har været behandlet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols storkammer. Den 9. juli 2019 i sagen Hansen mod Danmark fik Tobias Menneskerettighedsdomstolens dom for, at en forvaringsdømt havde krav på uvildig, ekstern vurdering, hvilket de danske myndigheder havde nægtet ham. Dommen udgør den blot 16. danske krænkelse statureret ved Menneskerettighedsdomstolen i de godt 60 år, domstolen har eksisteret.

Tobias har været tilknyttet som underviser på Københavns Universitet, hvor han underviste jurastuderende i faget “Individets Grundlæggende Rettigheder”.

I medierne:

Call Now Button