Medarbejdere

Claus Bonnez

Claus Bonnez

Advokat Claus Bonnez har gennem mere end 20 år mødt i meget stort antal straffesager. Han fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Sager om frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, i fængsl...
Hanne Ziebe

Hanne Ziebe

Advokat Hanne Ziebe har gennem næsten 10 år mødt i meget stort antal straffesager og børnefjernelsessager. Hanne Ziebe fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Hun er blandt landets mest ben...
Tobias Stadarfeld Jensen

Tobias Stadarfeld Jensen

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen har været ansat ved advokaterne Bonnez & Ziebe siden 2010. Han blev færdiguddannet som jurist ved Aarhus Universitet i sommeren 2014, og var indtil da studentermedhjælper i virksomheden. Siden har han været fuldmægtig og blev i august 2017 beskikket som advokat. Tobias Stada...
Trine Nytrup

Trine Nytrup

Trine Nytrup blev advokat i 2005. Indtil sommeren 2019 var hun ansat i advokatfirmaet Anders Skovholm, hvor Trine også var i sin fuldmægtigperiode. I juni 2019 blev hun ansat ved Advokaterne Bonnez & Ziebe. Trine har gennem hele sin karriere som advokat fortrinsvis beskæftiget sig med strafferet og...
Frederik Blicher Jepsen

Frederik Blicher Jepsen

Frederik Blicher Jepsen er optaget af særligt menneskerettigheder, strafferet og straffuldbyrdelsesret. Det er takket være Frederiks arbejde hos Krims Retshjælp, at indsatte idag har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsrådsvalg samt Europarådsvalg på lige fod med andre borgere. Ved siden...
Line Møller

Line Møller

Siden er under udarbejdelse.
Anna Rosdahl

Anna Rosdahl

Beskrivelse er under udarbejdelse.

Britta Pedersen

Beskrivelse er under udarbejdelse.
Gitte Frank

Gitte Frank

Beskrivelse er under udarbejdelse.

Kristine Backe Laursen

Beskrivelse under udarbejdelse.

Maja Ann Nissen

Beskrivelse under udarbejdelse.
Call Now Button