Tvangsfjernelse af børn

Tvangsfjernelse og tvangsadoption

Advokaterne Bonnez & Ziebe har mange års erfaring med sager om tvangsfjernelse, tvangsadoption, samværsafbrydelse mv.

Såfremt kommunen overvejer en tvangsfjernelse af dit barn, vil sagen oftest starte med en indkaldelse til kommunens Børn- og Ungeudvalg. Her har du som forældremyndighedsindehaver ret til at vælge en advokat, som du ønsker skal repræsentere dig under mødet. Det er kommunen, som skal betale for den advokat du vælger. Børn, der er fyldt 12 år, har også ret til gratis advokatbistand.

Får du ikke det resultat, som du ønsker ved kommunen, kan afgørelsen påklages til Ankestyrelsen. Her vil du også have ret til en advokat, som du ikke skal betale for.

Ankestyrelsens afgørelser kan påklages til byretten, hvor du også vil få dækket dine udgifter til advokat. Byrettens afgørelser er som udgangspunkt endelige. Der er dog mulighed for at søge om en særlig tilladelse til at påklage byrettens afgørelse til landsretten.

Såfremt du har flere spørgsmål vedrørende tvangsfjernelse eller tvangsadoption, kan vi anbefale dig at besøge facebook-gruppen “Anbringelse af børn uden for hjemmet – juridisk set” her. Mange af danmarks dygtigste børneadvokater er medlem af gruppen og plejer at være behjælpelige med at give rådgivning, såfremt man har nogle spørgsmål.

Kontakt

Ønsker du en af vores advokater til at bistå dig kan vi kontaktes her.

Call Now Button