Menneskerettigheder

Størstedelen af vores sager vedrører emner, som er reguleret af menneskerettighederne. Det er vores indtryk, at man som advokat i dag ikke kan nøjes med at have styr på national ret. De fleste nationale retsområder er i dag i større eller mindre omfang reguleret af internationale konventioner og international praksis om basale rettigheder.

Hos Advokaterne Bonnez & Ziebe tilstræber vi os for altid at være opdateret på den nyeste internationale praksis, herunder retspraksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Mindst en gang om året rejser kontorets advokat til kursus i Strasbourg for at modtage undervisning og opdatering på den nyeste praksis fra menneskerettighedsdomstolen.

Sager ved de nationale domstole

Mange sager, hvor borgere har været udsat for en behandling i strid med deres menneskerettigheder afgøres af de nationale domstole. Vi har ved flere domme fået de nationale domstoles ord for, at myndighederne havde krænket vores klienters menneskerettigheder. Vi har blandt andet bistået demonstranterne i den såkaldte “COP-15-sag” og i den såkaldte “Tibet-sag”, hvor klienterne i begge sager fik rettens ord for, at klienternes menneskerettigheder blev krænket. Tibet-sagen huserer endnu i form af en undersøgelseskommission (“Tibet-kommissionen”). Vi har også fået dømt Region Midtjylland i Højesteret for at nedværdige en psykiatrisk patient. Vi har fået kriminalforsorgen dømt for at nedværdige en varetægtsarrestant og for i strid med menneskerettighedskonventionen at have holdt en indsat fikseret. Vi har også bistået en klient med at føre en sag, hvor Region Nordjylland erkendte, at de havde krænket en klients menneskerettigheder ved, at en af deres ansatte tildelte patienten en lussing, mens denne lå tvangsfikseret.

Sager ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Får borgeren ikke oprejsning ved de nationale domstole for den menneskeretlige, kan sagen rejses ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. I så fald kan borgeren inden for 6 måneder fra den seneste afgørelse sende en klage til menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Det er et krav, at alle nationale retsmidler er udnyttede. Dette indebærer f.eks., at klageren skal have søgt om Procesbevillingsnævnets tilladelse til at appellere sagen til Højesteret, hvis der er mulighed herfor.

Hos Advokaterne Bonnez & Ziebe har vi stor erfaring med at udforme klager og føre sager ved menneskerettighedsdomstolen. I 2018 procederede advokat Claus Bonnez sagen S., V. og A mod Danmark mundtligt i menneskerettighedsdomstolens storkammer. Storkammeret er menneskerettighedsdomstolens øverste instans, og det er alene de mest principielle sager, som bliver henvist hertil. I 2019 fik advokat Tobias Stadarfeld Jensen Danmark dømt for en krænkelse af menneskerettighedskonventionen i sagen Hansen mod Danmark.

Kontakt

Hvis du ønsker vores hjælp til en sag, hvor du mener, at dine menneskerettigheder er blevet krænket kan du kontakte os her. Du kan også bestille et opkald ved at udforme kontaktskemaet nedenfor. For at vi kan yde dig den bedste rådgivning, må du også gerne give en kort beskrivelse af din sag. Vi vil herefter vende tilbage til dig hurtigst muligt – normalt samme dag.

Call Now Button