Trine Nytrup: Advokat

Trine Nytrup blev advokat i 2005. Indtil sommeren 2019 var hun ansat i advokatfirmaet Anders Skovholm, hvor Trine også var i sin fuldmægtigperiode. I juni 2019 blev hun ansat ved Advokaterne Bonnez & Ziebe.

Trine har gennem hele sin karriere som advokat fortrinsvis beskæftiget sig med strafferet og straffuldbyrdelsesret (straffuldbyrdelse vedrører de rettigheder og pligter, som mennesker, der sidder i fængsler/arresthuse, har). Trine begyndte at interessere sig for straffuldbyrdelse, allerede da hun læste på universitetet. Trine startede i 1998 med at arbejde som frivillig sagsbehandler i KRIMs Retshjælp i Aarhus. I mange år har Trine fungeret som juridisk leder af KRIMs Retshjælp.

Call Now Button