Straffuldbyrdelsesret

Prøveløsladelse

Efter straffuldbyrdelseslovens § 112, kan visse endelige administrative afgørelser indbringes til prøvelse for retten. Mest anvendt er nok muligheden for at indbringe en afgørelse om nægtelse af prøveløsladelse efter 2/3 af straffetiden er udstået. Hos Advokaterne Bonnez & Ziebe fører vi løbende et stort antal sager om prøveløsladelse. Sagerne foregår som udgangspunkt på skriftligt grundlag, hvilket betyder, at klageren ikke fysisk skal give møde i retten. Såfremt der er særlige grunde der taler for, er der mulighed for at anmode retten om en mundtlig prøvelse.

Strafcelle

Straffuldbyrdelsesloven giver også mulighed for, at afgørelser om strafcelle i mere end 7 dage kan indbringes for retten. Også afgørelser om nægtelse af erstatning i anledningen af uforskyldt anbringelse af strafcelle i mere end 7 dage kan indbringes. Disse foregår som udgangspunkt også på skriftligt grundlag. Du kan læse mere om, hvilke afgørelser der kan indbringes efter straffuldbyrdelseslovens her.

Forvaring

Vi har også erfaring med såkaldte “foranstaltningsændringssager”. Under straffuldbyrdelsen er disse alene relevante for så vidt angår forvaringsdømte. I medfør af straffelovens § 72 kan forvaringsdømte efter en årrække hver 6. måned få prøvet den foranstaltning, som de er idømt – altså forvaringsdommen – ved retten. I sommeren 2019 fik vi i sagen Hansen mod Danmark menneskerettighedsdomstolens ord for, at en forvaringsdømt havde krav på en uvildig og ekstern vurdering af hans farlighed, hvilket de danske myndigheder havde nægtet at give ham.

Øvrige forhold

Såfremt du ønsker at få prøvet andre forhold under din afsoning ved retten, kan du være nødsaget til at anlægge et civilt søgsmål mod Kriminalforsorgen. Hos Advokaterne Bonnez & Ziebe har vi stor erfaring med civile sager mod Kriminalforsorgen. Vi har bl.a. fået rettens ord for, at Kriminalforsorgen har snydt indsatte for penge gennem 16 år. Senest har vi fået rettens ord for, at Kriminalforsorgen ved at udsætte en varetægtsarrestant for daglige og indgribende nøgenvisitationer, handlede i strid med menneskerettighedskonventionens artikel 3, som forbyder tortur og nedværdignede behandling.

Kontakt

Såfremt du ønsker vores hjælp til en sag inden for straffuldbyrdelsesretten, er du velkommen til at kontakte os her til en uforpligtende samtale. Du kan også bestille et opkald ved at udforme kontaktskemaet nedenfor. For at vi kan yde dig den bedste rådgivning, må du også gerne give en kort beskrivelse af din sag. Vi vil herefter vende tilbage til dig hurtigst muligt – normalt samme dag.

Call Now Button