Psykiatriret

Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

Hvis du har været udsat for en tvangsindlæggelse eller en tvangstilbageholdelse, vil Advokaterne Bonnez & Ziebe kunne være behjælpelige med at påklage indgrebet til Det Psykiatriske Patientklagenævn. Såfremt du får medhold i patientklagenævnet vil vi også være behjælpelige med at fremsætte et erstatningskrav. Får du ikke medhold, kan patientklagenævnets afgørelse indbringes for retten. Indbringelsen sker efter retsplejelovens kapitel 43 a, hvorefter såkaldte “administrative frihedsberøvelser” kan prøves ved retten. Her vil du have ret til at få betalt en beskikket advokat af det offentlige. Ønsker du en af vores advokater, vil vi bistå dig under sagens forberedelse og ved møde i retten. 

Tvangsfiksering

Undertiden forekommer det, at indgreb som iværksættes under frihedsberøvelsen selvstændigt kan betegnes som en “administrativ frihedsberøvelse”. Dette kan f.eks. forekomme, hvis man under en tvangsindlæggelse udsættes for en tvangsfiksering. Et sådan indgreb kan således selvstændigt prøves ved retten. 

Øvrige tvangsforanstaltninger

Øvrige tvangsforanstaltninger, som f.eks. tvangsmedicinering og visse former for arealbegrænsninger anses ikke som en “frihedsberøvelse”. Disse indgreb, som også kan påklages til patientklagenævnet, vil ikke kunne indbringes for retten efter retsplejelovens kapitel 43 a. En borger som mener at være udsat for et sådan indgreb uberettiget, vil derfor være nødsaget til at anlægge et civilt søgsmål mod den myndighed, som har iværksat indgrebet. Advokaterne Bonnez & Ziebe fører flere sager for borgere, hvor disse har anlagt et civilt søgsmål mod myndigheder, som følge af at have været udsat for diverse tvangsforanstaltninger. I disse tilfælde vil borgeren som udgangspunkt selv skulle betale for advokatbistanden. Efter ansøgning kan der dog være mulighed for at opnå fri proces. Opnås der fri proces, vil det offentlige betale de omkostninger, som borgeren ellers ville blive pålagt ved et civilt søgsmål.

Ved civile søgsmål, har vi bl.a. fået rettens ord for, at Region Nordjylland krænkede menneskerettighedskonventionens artikel 3, da en patient fik tildelt en lussing af en plejer, mens han var tvangsfikseret på en psykiatrisk afdeling.

Vi har også fået Region Midtjylland dømt for at nedværdige en psykiatrisk patient, ved at udsætte denne for cirka 40 visitationer, som indebar at patienten skulle tage tøjet af, bukke sig ned og sprede ballerne og sætte sig på hug og hoste, så personalet kunne inspicere anus. Visitationerne var i strid med menneskerettighedskonventions artikel 3. 

Kontakt

Hvis du ønsker vores hjælp med en sag inden for psykiatriretten, kan du kontakte os her til en uforpligtende samtale. Du kan også bestille et opkald ved at udforme kontaktskemaet nedenfor  For at vi kan yde dig den bedste rådgivning, må du også gerne give en kort beskrivelse af din sag. Vi vil herefter vende tilbage til dig hurtigst muligt – normalt samme dag.

Noter gerne hvad du ønsker vores hjælp til at klage over (f.eks. tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse og/eller tvangsfiksering)

Call Now Button