Kontakt mv.

Adresse: Vester Alle 7, 1. th., 8000 Aarhus C

Telefon og åbningstider: (+45) 70 22 33 13 – Telefontid kl. 10-12 og 13-15
OBS – i juli 2024 er telefonen og kontoret åbent kl. 10-13.

E-mail: post@bonnezziebe.dk

Skriv til osklik her

Vores lokaler ligger i Aarhus centrum

Advokaterne Bonnez & Ziebe har til huse i “Vester Palæ” – den gule bygning over for Retten i Aarhus og ved siden af kunstmuseet Aros.

De nærmeste parkeringspladser er lige bag bygningen på Aros Allé, hvor der kan parkeres mod betaling.

Kontaktformular

Click or drag a file to this area to upload.

Oplysninger i øvrigt i henhold til de Advokatetiske Reglers pkt. 13

Virksomheds- og forsikringsoplysninger:

Advokaterne Bonnez & Ziebe er et partnerselskab (P/S), CVR-nr 39 59 40 72, og vi har tegnet lovpligtig advokatansvarsforsikring med garanti i Codan Forsikring A/S, CVR-nr 10 52 96 38. Advokatansvarsforsikringen har policenr.: 900 433 4355. Hver advokat har således tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Hanne Ziebe er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Claus Bonnez er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Trine Nytrup er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne Bonnez & Ziebe er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. Klager over advokaters honorarer eller adfærd kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K (Advokatnævnets hjemmeside).

Eventuelle tvister om Advokaterne Bonnez og Ziebes rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Når Advokaterne Bonnez & Ziebe påtager sig en opgave for en klient, undersøger Advokaterne Bonnez & Ziebe i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.

Salærkonto:

Danske Bank: Reg. 3627 Kontonr. 3562391738

Klientkonto:

Danske Bank: Reg. 3562 Kontonr. 392645

Advokaterne Bonnez & Ziebe forvalter klientmidler efter gældende regler herom. Klientmidler indsættes på en klientbankkonto. Tilskrevne renter (positive såvel som negative) tilskrives ikke klienten, med mindre anden særlig aftale er indgået.

Opmærksomheden henledes på, at der gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken. Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over 100.000 €, som indskyderne har stående i banken. Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse. Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over 100.000 €. Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til 10 mio. €.

Call Now Button