Frederik Blicher Jepsen: Advokat

Frederik Blicher Jepsen er optaget af særligt menneskerettigheder, strafferet og straffuldbyrdelsesret. Det er takket være Frederiks arbejde hos Krims Retshjælp, at indsatte idag har mulighed for at stemme til kommunal- og regionsrådsvalg samt Europarådsvalg på lige fod med andre borgere.

Ved siden af sit arbejde afgiver Frederik regelmæssigt høringssvar til lovforslag sendt i høring på vegne af Landsforeningen Krim inden for strafferet og straffuldbyrdelsesret. Frederik er derfor altid ajour med de nyeste regler inden for området, mens hans vurderinger af lovforslag indgår i folketingets behandling. 

Frederik var en af de få jurastuderende, som blev optaget på det første Justitia Akademi, afholdt af den juridiske tænketank Justitia i samarbejde med Danske Advokater. Justitia Akademi bryster sig af at være et akademi for nogle af landets bedste, skarpeste og mest kritiske jurastuderende med interesse for retsstaten, frihedsrettigheder og retssikkerhed.

Telefonnummer: 42 79 17 92

I medierne:

Call Now Button