Emma Ring Damgaard: Stud.jur.

 

Emma Ring DamgaardEmma Ring Damgaard er kandidatstuderende og læser jura ved Aarhus Universitet.

Emma har stor interesse for strafferet, straffuldbyrdelsesret, udlændingeret såvel som menneskerettigheder tilknyttet til disse juridiske discipliner.
Hun har ligeledes arbejdsmæssig erfaring med disse felter, idet hun i flere år har været tilknyttet Krims Retshjælp, ligesom hun inden sin ansættelse hos Advokaterne Bonnez & Ziebe har arbejdet på et forsvarsadvokatkontor med anvendelse af netop disse retsdicipliner.

På sin kandidatuddannelse har hun desuden deltaget i kursusfag som straffeproces og udlændingeret.
Emma har skrevet bachelor i faget kriminologi omhandlende human trafficking, og skriver på nuværende tidspunkt speciale i straffuldbyrdelsesret med brug af forvaltningsret og kriminologi om særbehandling af afsonere med en tilknytning til bandemiljøet i forhold til  muligheden for udgang og prøveløsladelse.

Emma har i løbet af sin ansættelse desuden deltaget i et internationalt kursus afholdt i Strasbourg om Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 og dennes ret til retfærdig rettergang.

Call Now Button