Medarbejdere

Claus Bonnez

Claus Bonnez

Advokat Claus Bonnez har gennem mere end 20 år mødt i meget stort antal straffesager. Han fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Sager om frihedsberøvelse på psykiatriske afdelinger, i fængsl...
Hanne Ziebe

Hanne Ziebe

Advokat Hanne Ziebe har gennem næsten 10 år mødt i meget stort antal straffesager og børnefjernelsessager. Hanne Ziebe fører store nævningesager om for eksempel drab og almindelige sager om for eksempel vold, tyveri, røveri, hæleri, bedrageri eller sædelighedskriminalitet. Hun er blandt landets ...
Tobias Stadarfeld Jensen

Tobias Stadarfeld Jensen

Advokat Tobias Stadarfeld Jensen har været ansat ved advokaterne Bonnez & Ziebe siden 2010. Han blev færdiguddannet som jurist ved Aarhus Universitet i sommeren 2014, og var indtil da studentermedhjælper i virksomheden. Siden har han været fuldmægtig og blev i august 2017 beskikket som advokat. Tobias Stada...
Anne Vadgaard

Anne Vadgaard

Beskrivelse er under udarbejdelse.
Anne D. Sørensen

Anne D. Sørensen

Beskrivelse er under udarbejdelse.
Christina Hensen

Christina Hensen

Beskrivelse er under udarbejdelse.
Sysser Andersen

Sysser Andersen

Beskrivelse er under udarbejdelse.

Frederik Jepsen

Beskrivelse er under udarbejdelse.