Klage over politiet

Har du været udsat for en uheldig oplevelse med politiet, og ønsker du at klage? 

Advokaterne Bonnez & Ziebe yder bistand til at klage over politiet, såfremt vi vurderer, at der er grundlag herfor. Vi vil kunne være også være behjælpelige med at rejse et erstatningskrav.

I Danmark er det Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som efterforsker anmeldelser om strafbare forhold begået af politipersonale. Den Uafhængige Politiklagemyndighed behandler også klager over politiets adfærd. Dette kan f.eks. være hvis en politibetjent har talt uhøfligt over for en borger, eller har været for hårdhændet i en anholdelse.

Erstatning for uberettigede indgreb foretaget af politiet, er reguleret af retsplejelovens kapitel 93 a og sker på objektivt grundlag. Dette betyder, at politiet ikke nødvendigvis skal have gjort noget forkert for at borgeren kan opnå erstatning. Fokus er på, om borgeren uforskyldt er blevet udsat for et indgreb fra politiets side. Er dette tilfældet, vil borgeren i langt de fleste situationer have ret til erstatning.

Det er et krav, at anmodningen om erstatning fremsættes inden to måneder efter strafforfølgningens ophør.

Godtgørelsestaksterne er reguleret af rigsadvokatens årlige meddelelser, om erstatning efter retsplejelovens kapitel 93 a.

Kontakt kontoret eller ved hastende henvendelser advokatfuldmægtig Frederik Blicher Jepsen, tlf. 42 79 17 92.