Arbejdsområder

Vi fører både store nævningesager om drab mv. og små sager om vold, narko, tyveri, hæleri, bedrageri, ordensbekendtgørelsen mv. Andre sager kan angå klager over politivold eller nægtelse af prøveløsladelse. Vi fører også erstatningssager efter for eksempel anholdelse, detentionsanbringelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse, tvangsindlæggelse, tvangsfiksering, isolation, såkaldt “skærmning” eller myndigheders magtmisbrug i almindelighed.

Vi bistår forældre til tvangsfjernede børn i sager om hjemgivelse, samværsafbrydelse mv.

Nogle gange er det nok at skrive et brev eller møde op i for eksempel ankestyrelsen eller i byretten. Andre gange må vi tage sagen i Højesteret eller til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Mere om de enkelte arbejdsområder: