Vægdekoration af Hanne Ziebe i firmaets lokaler. Tyngdeloven er lovsamlingens juvel: Den rammer de rige og de fattige lige hårdt.

 

Advokaterne Bonnez & Ziebe har specialiseret sig i straffesager, sager om tvangsfjernelse af børn, sager om prøveløsladelse og prøveudskrivning, samt sager om magtmisbrug og overgreb mod anholdte, indsatte i fængsler og indlagte på psykiatriske afdelinger. Vores arbejde tager i vidt omfang udgangspunkt i internationale menneskerettigheder

 

Vi fører både store nævningesager om drab mv. og små sager om vold, tyveri, hæleri, bedrageri, ordensbekendtgørelsen mv. Andre sager kan angå klager over politivold eller nægtelse af prøveløsladelse. Vi fører også erstatingssager efter for eksempel anholdelse, detentionsanbringelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse, tvangsindlæggelse, tvangsfiksering, isolation, “skærmning” eller myndigheders magtmisbrug i almindelighed.

Vi bistår forældre til tvangsfjernede børn i sager om hjemgivelse, samværsafbrydelse mv.

Når nogen af pressen og/eller statens magtapparat udråbes som voldsmænd, terrorister, gangstere, sexuhyrer, stalkers, pushere, pædofile mv. har de brug for en advokat, der har modet og ekspertisen til at stå ved deres side og udfordre modparten. Her vil vi gerne træde til.

Nogle gange er det nok, at vi skriver et brev. Andre gange må vi via Højesteret til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Eksempler på større sager ført af os er Tibet-sagerne, COP 15-sagen, Mern-sagen, Tilst-sagen, Løgstør-sagen, Egypter-sagen, Nimtofte-sagen, Pernille-sagen, Farsø-sagen og blomsterbombe-sagen. Vi fører også mange små sager, som ingen hører om i medierne.

Vi ønsker mest mulig uafhængighed af de myndigheder, som vores klienter er oppe imod. Vi findes derfor ikke på politiets og domstolenes lister over såkaldt “beneficerede” advokater, som efter tur får tildelt klienter fra myndighederne. Du skal selv bede retten – eller os – om, at få en advokat fra Bonnez & Ziebe beskikket. Reglerne om fri proces gælder alle advokater. Bistanden er nogle gange helt gratis. Normalt beskikker retten den advokat, der anmodes om.