Vægdekoration af Hanne Ziebe i firmaets lokaler. Den forestiller en lovsamling, hvis juvel er tyngdeloven – der rammer rig og fattig lige hårdt

Advokaterne Bonnez & Ziebe er specialiseret i straffesager, sager om tvangsfjernelse af børn, sager om prøveløsladelse og prøveudskrivning, samt sager om magtmisbrug og overgreb mod anholdte, indsatte i fængsler og indlagte på psykiatriske afdelinger. Mange af vores sager vedrører almindeligt anerkendte menneskerettigheder

 

Vores arbejdsområde

Vi fører både store nævningesager om drab mv. og små sager om vold, narko, tyveri, hæleri, bedrageri, ordensbekendtgørelsen mv. Andre sager kan angå klager over politivold eller nægtelse af prøveløsladelse. Vi fører også erstatningssager efter for eksempel anholdelse, detentionsanbringelse, fængsling, ransagning, beslaglæggelse, tvangsindlæggelse, tvangsfiksering, isolation, såkaldt “skærmning” eller myndigheders magtmisbrug i almindelighed.

Vi bistår forældre til tvangsfjernede børn i sager om hjemgivelse, samværsafbrydelse mv.

Nogle gange er det nok at skrive et brev eller møde op i for eksempel ankestyrelsen eller i byretten. Andre gange må vi tage sagen i Højesteret eller til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

 

Vores klienter

Når nogen af pressen og/eller statens magtapparat udråbes som voldsmænd, terrorister, gangstere, sexuhyrer, stalkers, pushere, pædofile mv. har de brug for en advokat, der har modet og ekspertisen til at stå ved deres side og udfordre modparten. Mennesker, der er stemplet som upopulære, kan være dem, der har mest brug for kvalificeret advokatbistand. Her træder vi meget gerne til, hvis sagen ellers ligger inde for vores arbejdsområde beskrevet ovenfor.

 

Eksempler på sager ført af os

Tibet-sagerne, COP 15-sagen, Mern-sagen, Tilst-sagen, Løgstør-sagen, Egypter-sagen, Nimtofte-sagen, Pernille-sagen, Farsø-sagen og blomsterbombe-sagen er eksempler på mere spektakulære sager ført af Advokaterne Bonnez & Ziebe gennem årene. Vi førte også sagen, hvor en århusiansk lokalpolitiker i 2016 blev frifundet for at skjule flygtninge. I januar 2017 fik vi en erstatning tilkendt af Østre Landsret til en tvangsfikseret tredoblet ved højesteret. I 2017 førte vi en sag mod kriminalforsorgen, der ved Østre Landsret i december 2017 blev dømt til at betale erstatning til en indsat for en uberettiget disciplinærstraf. Kriminalforsorgens praksis siden 2001 blev underkendt. Vi fører sager ved menneskerettighedsdomstolen. De er normalt skriftlige men sagen S., V. and A. v. Denmark var mundtlig og blev procederet af advokat Claus Bonnez i Strasbourg i 2018. Den 9. juli 2019 i sagen Hansen mod Danmark fik advokat Tobias Stadarfeld Jensen Menneskerettighedsdomstolens dom for, at en forvaringsdømt havde krav på uvildig, ekstern vurdering af sin farlighed, hvilket de danske myndigheder havde nægtet ham.

Vi fører også små sager, der aldrig kommer frem i medierne, både i byretterne, ved landsretterne og ved Højesteret. Vi afviser ikke sager, for eksempel fordi vi synes, at de er for små eller for store – det afgørende er, at sagen falder inden for et af vores områder.

 

Vi prioriterer uafhængighed af statsmagten meget højt

Vi ønsker mest mulig uafhængighed af de myndigheder, som vores klienter er oppe imod. Vi findes derfor ikke på politiets og domstolenes lister over såkaldt “beneficerede” advokater, som efter tur får tildelt klienter fra myndighederne. Vores specialisering indebærer, at vi næsten uden undtagelse har myndigheder som modpart. Dette kræver, at der er en sund og synlig distance mellem os og myndighederne.

 

Fri proces og beskikkelse

Du skal selv bede retten – eller vores kontor – om, at få en advokat fra Bonnez & Ziebe beskikket. Er du anholdt eller fængslet, kan du også bede politiet eller fængslet om at få en bestemt advokat beskikket. Reglerne om fri proces gælder alle advokater. Bistanden er nogle gange helt gratis. Normalt beskikker retten den advokat, som du beder om. Alle advokater honoreres efter ensartede takster af det offentlige. Det koster dig således ikke mere, at du selv vælger en advokat.

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

07-01-2020, 11:46

Advokaterne Bonnez & Ziebe indbragte i går to principielle sager for Højesteret vedr. den samme klient.

Den første sag vedrører en cirka 10 måneder lang, sammenhængende tvangsfiksering på retspsykiatrisk afdeling, som et flertal i Østre Landsret i oktober måned fandt lovlig. Europarådets torturkomité har i dag i sin rapport om Danmark kaldt denne konkrete tvangfiksering "completely unacceptable". Nu er det op til Højesteret at vurdere sagen.

Den anden sag vedrører det regime, som mødte samme klient efter han (endelig) blev løsnet fra ovennævnte tvangsfiksering. Klienten blev ved løsningen indespærret på sin patientstue under skrappe regler og underlagt isolationslignende forhold i yderligere 10 måneder. Domstolene har i den konkrete sag afvist at se på sagen, hvor klienten påstår indgrebet kendt ulovligt og erstatning for krænkelse af menneskerettighedskonventionen. Højesteret skal nu vurdere, om denne afvisning var korrekt.
... See MoreSee Less

31-10-2019, 17:16

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag vedrørende en 15 døgn lang tvangsfiksering, hvor Advokaterne Bonnez & Ziebe har sagsøgt Region Syddanmark med påstand om erstatning for at udsætte en patient for nedværdigende behandling i strid med menneskerettighedskonventions artikel 3. Landsretten fandt ligesom byretten, at langt størstedelen af fikseringen - godt 10 døgn - havde været ulovlig og tilkendte patienten 50.000 kr. i godtgørelse. Sagen blev ved Vestre Landsret ført af advokat Claus Bonnez og i byretten af advokat Tobias Stadarfeld Jensen. ... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Godt arbejde endnu engang! 🙂

Vis mere